خریدار بذر گوجه فرنگی زرد

خریدار بذر گوجه فرنگی زرد گلخانه داران و کشاورزان می باشند که به دنبال تولید گوجه های زیبا هستند.
گوجه های زرد هم دارای تنوع در رقم می باشند. گوجه های ریز زرد، گوجه های گلابی شکل زرد . این ارقام دارای تمام خواص گوجه فرنگی های معمولی هستند. نوعی از گوجه فرنگی زرد گلابی را که از برند مستر گرین می باشد  و در هر قوطی ۵۰ عدد بذر ضد عفونی شده وجود دارد، نمونه ای از این بذر ها می توان نام برد. این نوع از گوجه ها هم به میزان محدود و به تازگی امکان کشت در ایران پیدا کرده اند.